Saturday, April 18, 2009

SISTEM BELANJAWAN UBAHSUAI (MODIFIED BUDGET SYSTEM-MBS)

Soalan Peperiksaan Kerajaan

Nyatakan Prinsip-prinsip asas yang digunakan dalam SISTEM BELANJAWAN UBAHSUAI, dan apakah matlamat yang hendak dicapai dalam perlaksanaan sistem ini?

-----o0o-----

Secara latarbelakangnya, Malaysia menggunakan Sistem Belanjawan Program dan Prestasi sejak 1969.

Namun, bermula tahun 1990, versi Sistem Belanjawan Program dan Prestasi telah diubahsuai dan dikenali sebagai Sistem Belanjawan Ubahsuai atau lebih dikenali sebagai "Modified Budget System" atau MBS.

4 Prinsip utama MBS adalah :-

 1. Batas Perbelanjaan

  Penjelasan prinsip ini ialah, ianya satu jumlah peruntukan wang yang telah ditetapkan di peringkat permulaan proses Belanjawan Tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu agensi untuk membiayai Dasar Sedia Ada bagi tahun-tahun berkenaan.

 2. Perjanjian Program dan Laporan Pengecualian

  Prinsip (Perjanjian Program) ini pula merupakan satu persetujuan di antara Agensi (Pengurus Program) dengan Perbendaharaan mengenai "input" yang akan digunakan, "output" dan impak yang hendak dicapai untuk setiap aktiviti bagi tahun belanjawan berkenaan.

  Prinsip Laporan Pengecualian pula merupakan Laporan untuk mejelaskan petunjuk kewangan atau bukan kewangan yang mana pencapaian "output" atau "input" nya terkeluar dari tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program.

 3. Pusingan Penilaian Program

  Prinsip Ketiga ini ialah menekankan penilaian secara mendalam atas sesuatu aktiviti yang telah direncanakan. Faktanya, penilaian ini dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 5 tahun.

 4. Pendekatan lebih menyeluruh terhadap kawalan perbelanjaan.

  Prinsip terakhir ini menekankan betapa pentingya, pendekatan kawalan perbelanjaan berkaitan kesemua prinsip di atas. MBS dilihat sebagai pemangkin pergerakkan aliran kewangan Negara. Pemantauan secara kritis dijangka mampu menjadi impak kepada pengurusan belanjawan Negara.

Apakah matlamat yang hendak dicapai dalam perlaksanaan sistem ini?

Dengan perlaksanaan sistem ini, kepelbagaian matlamat dicita-citakan dapat dicapai bersama pengurusan kewangan Negara. Antaranya ialah :-

 1. Sebagai Penentu kepada pencapaian objektif Belanjawan Negara.
 2. Sebagai satu mekanisma penstrukturan Program dan Aktiviti supaya ia mampu dicapai bersama agensi dan perbendaharaan kepada matlamat pengurusan kewangan Negara.
 3. Ia juga sebagai kayu pengukur prestasi perbelanjaan dan belanjawan Negara.
 4. Sebagai Penilaian Sesuatu Program yang dilaksanakan serta garis panduan program mendatang.

Kesimpulannya, MBS merupakan satu sistem belanjawan yang lebih berbentuk "flexible" dan mampu mengalas amanah Negara dalam menjunjung kepercayaan rakyat Malaysia sejagat.

1 comment:

adam said...

Terima kasih tuan berkongsi maklumat sistem budget di Malaysia. Adakah MBS masih digunapakai hari ini?