Monday, April 20, 2009

KITARAN PENYEDIAAN BAJET NEGARA MALAYSIA

Soal Jawab Peperiksaan Kerajaan

Salah satu daripada proses belanjawan ialah PROSES PENYEDIAAN BAJET. Huraikan secara terperinci KITARAN PENYEDIAAN BAJET bermula dari PROSES PENYEDIAAN ANGGARAN OLEH AGENSI sehingga WARAN PERUNTUKAN DIKELUARKAN.

Belanjawan adalah "Satu Penyata Anggaran Hasil dan Perbelanjaan bagi Tahun Hadapan yang digunakan sebagai Alat Perancangan dan Pengurusan Sumber Ekonomi Negara untuk memenuhi Keperluan Rakyat".

Dengan andaian penyediaan Bajet Tahun 2011 bagi Agensi, secara terperincinya, kitaran ini dijelaskan seperti berikut:-

  1. Pada bulan Disember 2009 (Penghujung setiap tahun), Kementerian Kewangan (MOF) akan mengeluarkan Garis Panduan Penyediaan Bajet kepada semua agensi-agensi.
  2. Pada masa yang sama Agensi akan membuat dan menyediakan Cadangan Bajet untuk dihantar ke pihak MOF selewat-lewatnya bulan Feb 2010.
  3. Setelah diterima pada bulan Feb 2010 (Cadangan Bajet oleh Agensi), Cadangan tersebut akan diserahkan kepada BRO untuk kajian dan analisis bagi pihak MOF. Pada tempoh ini, maklumbalas dari kedua-dua belah pihak iaitu Agensi dan BRO akan diterima dalam mengisi Cadangan Bajet dicadangkan sehinggalah ianya lengkap untuk kegunaan MOF.
  4. Bagi memastikan Bajet mencapai matlamat Negara, pemeriksaan awal akan dilakukan pada bulan Mac 2010.
  5. Setelah itu, pada bulan April sehingga Jun 2010, setelah Cadangan Lengkap dihantar oleh pihak Agensi, pemeriksaan dan perundingan akan dilakukan bagi Bajet sebelum ianya diluluskan oleh Kabinet nanti pada bulan Julai 2010.
  6. Setelah kelulusan oleh Kabinet, pada bulan Ogos 2010, Buku Belanjawan akan dicetak bagi persiapan untuk pembentangan Parliman yang akan dijalankan dalam jangkamasa Sep 2010 sehingga Dis 2010 nanti.
  7. Dalam pada itu, pihak Agensi akan sentiasa mengemaskinikan Perjanjian Program dari masa ke semasa ke pihak MOF sebelum Waran Am dikeluarkan.
  8. Pada bulan Nov 2010, satu semakan Perjanjian Program akan dilakukan secara bersama di antara MOF dengan pihak Agensi.
  9. Dan akhir sekali pada bulan Dis 2010, Waran Am akan dikeluarkan bagi Perlaksanaan Program Agensi.

Tidak terhenti di situ sahaja, sebagai Kementerian yang mengawalselia pengerakan kewangan Negara, MOF sentiasa memantau perjalanan Perjanjian Program dan setiap perkembangannya akan dilaporkan kepada Ketua Audit Negara.

Umumnya, begitulah kitaran penyediaan bajet tahunan Kementerian Kewangan dengan kerjasama semua pihak termasuk Agensi-agensi yang terlibat.

Kesimpulannya, penyediaan Bajet merupakan nadi pengerak kepada mencapai matlamat Negara untuk masyarakat. Penyata Kewangan ini merupakan satu landasan kejayaan dari masa ke semasa kerajaan untuk rakyat di Malaysia.

No comments: